မွတ္သားမိတဲ့ အဟာရ။

ဘဝဆိုတာ ခ်ိဳမယ္ ခါးမယ္ မေသခ်ာဘူး           
 ခပ္တိုတိုေလးပဲ
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၿမင့္ၿမင့္ပ် ံႏိုင္ပါေစ ။ ။


Comments

Popular Posts